View this page in english

Mallar

Mall för bestridande av normalt slitage

OBS. Kom ihåg att byta all röd text i mallen mot den aktuella informationen för din flytträkning
Ämnesrad

Bestridande av faktura

Innehåll

Fakturanr: (xxxxxxxx)

Förfallodatum: (202x-xx-xx)

Jag/vi bestrider fakturan, då jag/vi menar att det ni kräver betalning för är att betrakta som normalt slitage av bostaden. 

Beskriv vid behov vad du tycker är fel i fakturan, t.ex. att en mindre fettfläck på väggen, spik- eller skruvhål efter tavlor, skrap på golvet efter kontorsstol, etc. är ett resultat av normal användning av lägenheten och därför utgör normalt slitage.

Normalt slitage har ni som fastighetsvärd enligt lag inte rätt att begära ersättning för. 

Med vänliga hälsningar,
Namn, adress.

Mall för bestridande av räkning för påstått bristande städning

OBS. Kom ihåg att byta all röd text i mallen mot den aktuella informationen för din flytträkning.
Ämnesrad
Bestridan av faktura
Innehåll

Fakturanr: (xxxxxxxx)

Förfallodatum: (202x-xx-xx)

Jag/vi bestrider fakturan, och menar att jag/vi gjort en fullgod städning av lägenheten.

Beskriv vid behov vad du tycker är fel i fakturan, t.ex. den flyttstädning du genomfört och hur den motsvarar den standard du tog emot lägenheten i eller de krav som din hyresvärd tillhandahållit.

Det åligger er som fastighetsägare att bevisa, att städningen inte motsvarar den standard vi tog emot lägenheten i.

Med vänliga hälsningar,
Namn, adress.

Mall för svar till hyresvärdens svar om normalt slitage

OBS. Kom ihåg att byta all röd text i mallen mot den aktuella informationen för din flytträkning.
Ämnesrad
Re: Bestridande av faktura
Innehåll

Fakturanr: (xxxxxxxx)

Förfallodatum: (202x-xx-xx)

Jag/vi bestrider fakturan, dåjag/vi menar att det ni kräver betalning för är att betrakta som normalt slitage av bostaden.

Mall för svar till hyresvärdens svar om städning

OBS. Kom ihåg att byta all röd text i mallen mot den aktuella informationen för din flytträkning.
Ämnesrad
Re: Bestridande av faktura
Innehåll

Fakturanr: (xxxxxxxx)

Förfallodatum: (202x-xx-xx)

Jag/vi bestrider fakturan och menar att jag/vi gjort en fullgod städning av lägenheten.