View this page in english

Om flytträkning.se

Flytträkning.se är en infoportal för hyresgäster som drabbas av orättvisa och oskäliga räkningar i samband med flytt. Hemsidan drivs av bostadsaktivister i Uppsala och som ett samarbete mellan Alla ska kunna bo kvar och Allt åt alla Uppsala. Förhoppningen är att flytträkningar.se ska ge hyresgäster verktyg att försvara sig mot ogrundade flytträkningar och stoppa fastighetsägare från att dra vinst på okunskap och rädsla.

Bakgrund

Idén till flytträknigar.se kom från en serie av möten med hyresgäster som fått och betalat orättvisa flytträkningar. Dessa personer hade fått räkningar de inte förstod och som de allt för ofta betalat trots att de inte höll med om orsakerna. Oron för att få ytterligare ekonomiska påföljder gjorde att många tog det säkra före det osäkra och betalade. Rädslan och osäkerheten som kom av flytträkningarna förstärktes ytterligare av brist på information om vilka rättigheter man som hyresgäst och vad som kan anses som normalt slitage eller en godkänd flyttstädning. Sammantaget förmåddes hyresgäster betala stora summor för sådant som fastighetsägarna egentligen ska stå för.

Två saker utmärkte sig med den typ av flytträkningar. För det första verkade de användas på ett systematiskt sätt av fastighetsägare i flera områden i Uppsala. Vi fick i samtal med boenden i många indikationer på att orättvisa flytträkningar var mer av regel än undantag för boende hos flera av Uppsalas hyresvärdar. För det andra visade sig räkningarna vara relativt lätta att motsätta sig om man hade en grundläggande koll på sina rättigheter och visste hur en gör för att motsätta sig dem. Vår erfarenhet är att fastighetsägare ofta släpper räkningarna eller avsevärt reducerar summan de krävde bara efter ett eller två mail.

Oviljan fastighetsägarna visade att backa upp sina krav eller ta räkningarna vidare till hyresnämnden stärkte vår bild av att dessa flytträkningar skickades på slentrian – alltså att dessa räkningar inte skickades för att fastighetsägarna hade rätt i sak utan för att de kunde få in pengarna oavsett. Vi fick även höra ett flertal berättelser som visade på hyresvärdarnas cyniska tillvägagångssätt med flytträkningarna – ett talande exemplet kom från en hyresgäst som fått en faktura för en flyttstädning, en flyttstädning som hyresgästen via städbolaget kunde bekräfta aldrig genomfördes.

Med denna bakgrund var det tydligt för oss att hyresgäster behövde informeras om sina rättigheter och ges verktyg för att skydda sig mot orättvisa flytträkningar. Vi såg även skapandet av en synlig och tillgänglig infoportal om flytträkningar som ett viktigt politiskt motdrag mot fastighetsägarna framflyttade positioner i den här frågan.

Ställningstagande

Vi anser att praktiken att skicka ogrundade och oskäliga flytträkningar är ett sätt för fastighetsägare att flytta över kostnader och ansvar på hyresgäster. Människor har rätt att bo i och använda sina bostäder. Fastighetsägare har som uppdrag att förvalta och sköta de byggnader de äger och tjänar pengar på att hyra ut. När fastighetsägare försöker skjuta ifrån sig kostnaderna för att underhålla lägenheterna de äger skiftar de maktbalansen på en redan ojämlik bostadsmarknad.

I en situation där man blir betalningsansvarig för att använda den bostad man hyr upphör denna snart att fylla rollen som ett hem i någon riktig mening. Bostadssituationen är för många redan präglad av stor otrygghet. Möjligheten att bo kvar är ofta osäker eller hotad, kostnaden för boende är avsevärd och makten över ens egna hem och hemområde begränsad. När även att bo i sitt eget hem kopplas med risken att behöva betala förvärras bostadssituationen för hyresgäster ytterligare – och mer än någon annan för de som redan är mest utsatta.

Vårt ställningstagande är självklart. Ett tryggt hem är en rättighet. Alla ska ha råd att bo på sättet de vill, på platsen de vill, under former de själva har varit med att påverka. Vår uppfattning är att hyresvärdarnas ekonomiska intressen står i direkt motsats till de boendes intressen och rättigheter.

Vi ser det därför som politiskt avgörande att stärka de boendes rättigheter och stoppa hyresvärdarnas försök att flytta fram sina positioner. Flytträkningar.se kommer alltid i första hand handla om att hjälpa enskilda boende att bestrida orättvisa räkningar i samband med flytt. Samtidigt hoppas vi att genom denna infoportal och ett tillhörande arbete med personer som drabbas av orättvisa flytträknigar att belysa och knuffa tillbaka mot den systematiska användningen av sådana. Vi vill att fastighetsägare ska tvingas ta ansvar för sina fastigheter och upphöra med sina försök att förmå boende att betala för normalt slitage eller fullgoda flyttstädningar.