View this page in english

Information

Du ska kunna leva och bo i sin hyrda lägenhet!  En lägenhet slits när någon bor i den, och sådant vardagligt slitage ska du alltså inte betala för.

Som hyresgäst har du så kallad vårdplikt, vilket innebär att du är skyldig att betala för exempelvis trasiga fönsterrutor och dörrar eller ifall du råkat spräcka ett handfat. Du ska däremot inte betala för är vad som kallas för normalt slitage. Om du krävs på ersättning för normalt slitage när du flyttar kan du bestrida fakturan.

Du bestrider genom att skriva ett mail eller ett brev till din hyresvärd (läs mer om hur du bestrider här). Det är fastighetsägaren som ska att bevisa att du är skyldig att betala.

Vad är normalt slitage?

Lagen reglerar inte exakt vad som är normalt slitage. Var gränsen går mellan normalt slitage (som du inte ska betala för) och vårdslöshet är en tolkningsfråga. Men rättspraxis och tidigare tolkningar av lagen pekar på följande:

Som hyresgäst har du så kallad vårdplikt. Med detta menas att du ska ta hand om din bostad. Men, lägenheter slits ändå, hur försiktig du än är! Och det vardagliga slitaget, det ska du inte behöva betala för.

Exempel på en vanlig skada är skruv- och spikhål i väggen, t.ex. från hyllor, tv-apparat eller tavlor. I viss grad ska detta ses som normalt slitage, eftersom det är något hyresvärden får räkna med. Om hålen däremot är stora och ovanligt många kan det bedömas som vårdslöshet, vilket du är ersättningsskyldig för (om du inte åtgärdar hålen själv). Det är också vanligt med fettfläckar på väggarna, t.ex vid sängar eller soffor. Detta bör klassas som normalt slitage eftersom fläckarna uppkommit genom normal användning av lägenheten. Även här är det en avvägning, då många och stora fettfläckar kan anses vara en följd av vårdslöshet. Samma sak gäller skrap i golvet. Mindre märken ska du inte betala för. Generellt kan sägas att “vardagligt ytslitage” är sådant du inte ska behöva betala för.

Vad utgör en godkänd flyttstädning?

Vad som utgör en godkänd flyttstädning är inte reglerat enligt lag och det finns ingen prövad rättspraxis för vad som gäller som en standard för en tillräcklig städning. Generellt utgörs en flyttstädning av att alla ytor (golv, väggar, hyllor i fasta förvaringsmöbler, lister och fönsterkarmar) ska dammtorkas, att fönster ska putsas utvändigt, invändigt, samt inuti (om möjligt). Man ska städa och göra rent inuti och bakom vitvaror (ifall de är möjliga att flytta).

Viktigt är att ta reda på vad ens hyresvärd definierar som en godkänd flyttstädning så att du vet vilket skick du kan förvänta dig din bostad när du flyttar in och i vilket skick du ska lämna den när du flyttar ut.

Tips när du flyttar in

Det är bra att ha koll på vilket slitage som finns i lägenheten när du flyttar in. Begär att få ett protokoll från fastighetsvärden innan du flyttar in din saker. Gå igenom lägenheten. Hittar du då slitage eller skador som inte finns antecknade så dokumentera dessa (det räcker att fota) och skicka till fastighetsägaren (t.ex. via mail). Spara mailen, de är bra att ha när du sedan flyttar ut.

Checklista vid inflyttning

Tips när du flyttar ut

Dokumentera lägenhetens skick när du lämnar den. Det räcker att du fotar eller filmar. Då har du större chans att motbevisa ett eventuellt påstående från hyresvärden om att du vållat en skada eller att lägenheten inte är ordentligt städad. Fota efter att du städat så du kan bevisa att du lämnat lägenheten i gott skick. Det bästa är om din hyresvärd går med på att göra en slutbesiktning av såväl städning som slitage efter att du flyttat ut dina saker. Du bör alltid vara med när besiktning görs!